"Her renk farklıdır ve de her renk güzeldir tıpkı çocuklarımız gibi…" felsefesiyle hizmet veren merkezimiz; her renkten çocuğumuzu yarınlara yetiştirirken; çocuklarımızın, farklı, yaratıcı, özgüveni yerinde olan, bireysel farklılıklara saygılı bireyler olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Her renk farklı olduğuna göre çocuklarımızın her biri de farklı yetenek ve bakış açılarına sahip. Önemli olan onları; uygun olan yolda en güzeline yönlendirmektir.

 

Okul öncesi dönem ya da oyun dönemi adı da verilen bu dönem; çocukların sosyalleşmeye başladıkları dönemdir. Ayrıca bu dönemde; çocukların merak duygusu ve araştırma isteği bir önceki döneme göre daha artacaktır. Çocuklar; beş duyu organı ile çevresine olduğu gibi soyut kavramlara (sevgi, ölüm vb) karşı da merak ve öğrenme isteği içinde olacaktır. Ayrıca çocukların gelişim özelliği gereği; kavramları hafızalarında tutma yetenekleri, öğrenme merakı ve hızı yüksek seviyededir.

 

Toplumsal, ahlakı ve bireysel anlamda kazanmamız gereken "değer"lerin ve kendini ifade etme özgüven, özgün olma becerisinin kazanıldığı dönem; okul öncesi dönemdir. Bu dönemde kazanılan kişisel özellik ve davranışlar bireyin hayatı boyunca yanında olcaktır. Bu noktalara paralel olarak; 3-6 yaş dönemi çocuklarımıza verilecek eğitim; "etkin öğrenme" ile gerçekleşir. Etkin öğrenme de "yaparak ve yaşayarak öğrenme" esastır. 

 

Merkez olarak felsefemiz ve "2-6 yaş" çocuklara uyguladığımız eğitim sisteminde bu noktaları göz önünde tutuyor;metodumuzda; "oyun, gezi ve gözlem, bireysel ve grup projeleri, masalcı dedeler, çeşitli etkinlikler"i kullanıyoruz.