» 60 – 72 Ay Büyük Grup

BÜYÜK GRUP

İlkokula Hazırlık dönemi olarak nitelendirdiğimiz bu  gruptakiöğrencilerimize, gelecekteki akademik yaşamlarına sağlam bir temeloluşturacak bir eğitim ortamı sunuyoruz. Çocuklarımıza bu geçişdönemlerini en keyifli ve tam donanımlı bir program sunmak amacıyla bireyselfarklılıklarını göz önünde bulundurduğumuz eğitim programlarımızıuygulamaktayız. Bu yaş grubu öğrencilerimize yıl boyunca GemsEğitimi, Proje Tabanlı Öğrenme, Yaşayan Değerler Eğitimi, Scamper (yaratıcılık) Eğitimi ve Okuma Yazmaya Hazırlık konularına göre hazırlanmış etkinliklerle dolu bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Ses eğitimi, matematiksel ve geometrik kavramların kazandırılması, okuma ve yazmaya ilişkin ilgi ve merakın artırılması, çizgi gelişiminin sağlanması ve desteklenmesi programın temel amaçları arasında yer almaktadır.

Okullarımız da bu yaş grubunda yer alan öğrencilerimize okuma – yazma öğretimi değil ilköğretime hazırlık programı uygulanmaktadır. Çünkü okuma ve yazma becerisi, aynen dil gelişimi gibi doğal bir gelişim süreci izler. Bu gelişim sürecini dikkate almayan ve küçük yaşlarda okuma – yazma öğretimini amaçlayan programlar, çocuklara okuma – yazma becerisini kazandırdığı halde sadece "resim okuma" dediğimiz anlamlı olmayan bir okumayı ortaya çıkarmaktadır. Oysa önemli olan "anlamlı okuma", okuma zevkive sabrı kazandırabilmektir. Erken çocukluk döneminde okuma – yazmaeğitimi çocuğun gelişimini ve çocuğu dikkate almayan bir yaklaşımdır. Zaten okuma becerisi çağımızçocukları için çözülmesi çok kolay olan bir şifredir. Önemli olan okumayailginin artırılması, sürekliliğinin ve kalıcılığının sağlanmasıdır.

 

YEMEK MENÜSÜ

BUGÜN DOĞANLAR

PLANLADIĞIMIZ ETKİNLİKLER